خالق ددپول: Deadpool 3 بزودی ساخته می شود!

اگـر بر روی صحبت های راب لایفلد، خالق شخصیت پرطرفدار ددپول، حساب باز کنیم، تولید شدن Deadpool 3 توسط مارول استودیوز یک اتفاق قطعی محسوب می شود؛ نه تنها قطعی…