مامور کارتر

در فصل هفتم Agents of SHIELD شاهد حضور مامور کارتر خواهیم بود؛

lightbox