ﺁﻟﯿﺘﺎ: ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺟﻨﮓ

فیلم Alita: Battle Angel 2 ممکن است هرگز ساخته نشود (طبق ادعای کریستف والتس)

lightbox