کانگ فاتح

فیلم Ant-Man 3: جاناتان میجرز برای بازی در نقش «کانگ فاتح» انتخاب شد

lightbox