Aquaman 2018

فیلم Aquaman قرار است اکران بدی را تجربه کند؛ اما برای DC یک مشکل محسوب نمی شود

lightbox