کاتانا سریال Arrow

در فصل هشتم Arrow شاهد حضور کاتانا خواهیم بود؛ روی هارپر دیگر شخصیت اصلی نیست!

you're currently offline

lightbox