آواتار ۲

فیلم‌برداری Avatar 2 به پایان رسید؛ (البته برای ۲۰۱۹)

lightbox