معرفی فیلم سینمایی Avengers: Infinity War (ﺍﻧﺘﻘﺎﻡﺟﻮﯾﺎﻥ: ﺟﻨﮓ ﺍﺑﺪﯾﺖ)

عنوان فیلم و ترجمه فارسی آن: Avengers: Infinity War | ﺍﻧﺘﻘﺎﻡﺟﻮﯾﺎﻥ: ﺟﻨﮓ ﺍﺑﺪﯾﺖ

مدت زمان: ۱۴۹ دقیقه

گروه سنی: PG-13

ژانـر: اکشن، علمی-تخیلی، فانتزی

خلاصه داستان: “تانوس (با نقش آفرینی جاش برولین) قصد دارد شش سنگ بینهایت را به دست آورد تا دستکش ابدیت را بسازد، دنیا را نابود کند و به شکل دلخواه خودش آن را از نو بنویسد. در پی رسیدن به همین هدف او به همراه سپاه خودش که به بلک اوردر (Black Order) معروف هستند به زمین می آیند تا سنگ های بینهایت را به دست آورند؛ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡﺟﻮﯾﺎﻥ این بار بـا دشمنی روبرو می شوند که تاکنون مثل آن را ندیده اند، آنها مجبور هستند از کمک هر کسی که می توانند استفاده کنند – مثل نگهبانان کهکشان – چون دنیا در آستانه نابودی قرار دارد و اگر موفق نشوند، هر چه تاکنون ساخته اند نابود می شود و تمام هستی به تباهی کشیده می شود؛ در واقع پایان نزدیک است و ﺍﻧﺘﻘﺎﻡﺟﻮﯾﺎﻥ باید آن را به تاخیر بیاندازند …

بازیگران اصلی: ﺭﺍﺑﺮﺕ ﺩﺍﻭﻧﯽ ﺟﻮﻧﯿﻮﺭ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺗﻮﻧﯽ ﺍﺳﺘﺎﺭﮎ (ﻣﺮﺩ ﺁﻫﻨﯽ)، ﺟﺎﺵ ﺑﺮﻭﻟﯿﻦ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺗﺎﻧﻮﺱ، ﻣﺎﺭﮎ ﺭﻭﻓﺎﻟﻮ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﻭﺱ ﺑﻨﺮ (ﻫﺎﻟﮏ)، ﺗﺎﻡ ﻫﯿﺪﻟﺴﺘﻮﻥ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﻟﻮﮐﯽ، ﮐﺮﯾﺲ ﺍﯾﻮﺍﻧﺰ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺍﺳﺘﯿﻮ ﺭﺍﺟﺮ (ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻥ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ)، ﮐﺮﯾﺲ ﻫﻤﺴﻮﺭﺙ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺛﻮﺭ، ﺟﺮﻣﯽ ﺭﻧﺮ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﭼﺸﻢ (ﮐﻠﯿﻨﺖ ﺑﺎﺭﺗﻮﻥ)، ﮐﺮﯾﺲ ﭘﺮﺕ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﭘﯿﺘﺮ ﮐﻮﯾﯿﻞ (ﺍﺳﺘﺎﺭ-ﻟﺮﺩ)، ﺍﻟﯿﺰﺍﺑﺖ ﺍﻭﻟﺴﻦ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﻭﺍﻧﺪﺍ ﻣﺎﮐﺴﯿﻤُﻒ (ﺟﺎﺩﻭﮔﺮ ﺳﺮﺥ)، ﺳﺒﺎﺳﺘﯿﻦ ﺍﺳﺘﻦ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﮐﯽ ﺑﺎﺭﻧﺰ )ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ)، ﺑﻨﺪﯾﮑﺖ ﮐﺎﻣﺒﺮﺑﭻ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺩﮐﺘﺮ ﺍﺳﺘﯿﻮﻥ ﺍﺳﺘﺮﻧﺞ، ﭘﻞ ﺑﺘﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﻭﯾﮋﻥ، ﺑﻨﺪﯾﮑﺖ ﻭﺍﻧﮓ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﻭﺍﻧﮓ، ﺯﻭﯾﯽ ﺳﺎﻟﺪﺍﻧﺎ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﮔﺎﻣﻮﺭﺍ، ﮐﺎﺭﻥ ﮔﯿﻼﻥ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﻧﺒﯿﻮﻻ، ﻭﯾﻦ ﺩﯾﺰﻝ صداپیشه ﮔﻮﺭﻭﺕ، ﺩﯾﻮﯾﺪ ﺑﺎﺗﯿﺴﺘﺎ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺩﺭﮐﺲ ویرانگر، ﺑﺮﺩﻟﯽ ﮐﻮﭘﺮ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺭﺍﮐﺖ ﺭﺍﮐﻮﻥ، ﭘﺎﻡ ﮐﻠﻤﻨﺘﯿﺌﻒ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﻣﺎﻧﺘﯿﺲ، ﺑﻨﯿﺴﯿﻮ ﺩﻝ ﺗﻮﺭﻭ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﮑﺘﻮﺭ، ﺗﺎﻡ ﻫﺎﻟﻨﺪ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﭘﯿﺘﺮ ﭘﺎﺭﮐﺮ (ﻣﺮﺩ ﻋﻨﮑﺒﻮﺗﯽ)، ﺁﻧﺘﻮﻧﯽ ﻣﮑﯽ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺳﻢ ﻭﯾﻠﺴﻮﻥ (ﺷﺎﻫﯿﻦ)، ﭼﺎﺩﻭﯾﮏ ﺑﻮﺯﻣﻦ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺗﯽ ﭼﺎﻻ (ﭘﻠﻨﮓ ﺳﯿﺎﻩ)، ﺩﺍﻧﺎﯼ ﮔﻮﺭﯾﺮﺍ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺍﻭﮐﻮﯾﻪ، ﭘﻞ ﺭﺍﺩ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺍﺳﮑﺎﺕ ﻟﻨﮓ (ﻣﺮﺩ ﻣﻮﺭﭼﻪﺍﯼ)، ﺩﺍﻥ ﭼﯿﺪﻝ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺟﯿﻤﺰ ﺭﻭﺩﺱ (ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻨﮓ)، ﻟﺘﯿﺸﯿﺎ ﺭﺍﯾﺖ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺷﻮﺭﯼ، ﻭﯾﻨﺴﺘﻮﻥ ﺩﻭﮎ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺍﻡﺑﺎﮐﻮ، ﮔﻮﺋﯿﻨﺖ ﭘﺎﻟﺘﺮﻭ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﭘﭙﺮ ﭘﺎﺗﺰ، ﺗﺴﺎ ﺗﺎﻣﭙﺴﻮﻥ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﻭﻟﮑﺮﯼ و …

کارگردان: جو و آنتونی روسو

تریلر رسمی:

نویسندگان: ﮐﺮﯾﺴﺘﻮﻓﺮ ﻣﺎﺭﮐﻮﺱ ﻭ ﺍﺳﺘﯿﻮﻥ ﻣﮏﻓﯿﻠﯽ (فیلمنامهﻧﻮﯾﺲ)

ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﻩٔ (های) ﻓﯿﻠﻢ: ﻭﯾﮑﺘﻮﺭﯾﺎ ﺍِﻻﻧﺴﻮ (ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﻩ اجرایی)، Mitchell Bell (ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﻩ)، ﺁﺭﯼ ﮐﺎﺳﺘﺎ، Louis D’Esposito (ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﻩ اجرایی)، ﺟﺎﻥ ﻓﺎﻭﺭﻭ (ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﻩ اجرایی)، کوین فایگی (ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﻩ)، ﻣﺎﯾﮑﻞ ﮔﺮﯾﻠﻮ (ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﻩ خطی)، جیمز گان و استن لی (ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﻩ اجرایی)، ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﻥ و ﻧﯿﮑﻮﻻﺱ ﺳﺎﯾﻤﻦ (ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﻩ خطی: فیلیپین)

زبان: انگلیسی | کشور: ایالات متحده

بودجه ساخت: هنوز اعلام نشده

تاریخ شروع اکران: ۲۷ آوریل ۲۰۱۸ مصادف با جمعه ۷ اردیبهشت ۹۷

فروش در افتتاحیه (آمریکای شمالی): ۲۵۷,۶۹۸,۱۸۳ دلار

فروش بین المللی: ۱,۱۶۴,۱۰۶,۵۴۰ دلار | فروش در ایالان متحده: ۴۵۰,۸۰۶,۵۴۰ دلار

گالـری پوستر و تصاویر:

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.