اتم اسمشر

نوحا سنتینو برای بازی در نقش «اتم اِسمشر» به فیلم Black Adam پیوست؛

lightbox