آلدیس هاج هاوک‌من

فیلم Black Adam: آلدیس هاج بعنوان بازیگر نقش هاوک‌من انتخاب شد

lightbox