رعد سیاه

رعد سیاه در ﮐﺮﺍﺱﺍُﻭﺭ Crisis On Infinite Earths حضور خواهد داشت؛ ظاهرا

lightbox