پلنگ سیاه 2

و حالا، Black Panther 2 اولین فیلم فاز پنجم MCU است که صاحب تاریخ اکران شده!

lightbox