فیلم Bloodshot

اولین تریلر فیلم Bloodshot باید بزودی منتشر شود، به گفته کارگردان

lightbox