مرور رده

اخبار

گیشه ایران: «مصادره» بزودی 9 میلیاردی می شود، «به وقت شام» و «لاتاری» در مرز ۶ میلیاردی شدن!!

علی سرتیپی مدیرعامل دفتر پخش فیلمیران درباره فروش «به وقت شام» گفته است که: "فیلم خوشبختانه مورد اقبال مخاطب قرار گرفته و همین امر موجب شده شاهد رونق خوبی در…