مرور رده

تصویر

ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ از سریال ‏«ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ» را اکنون مشاهده کنید

طبق تازه ترین ﮔﺰﺍﺭﺵهای منتشر شده، ﺳﺮﯾﺎﻝ ﻭﯾﮋﻩﯼ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﺎﻧﮕﯽ ‏«ممنوعه» ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻣﯿﺮ ﭘﻮﺭﮐﯿﺎﻥ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺁﻥ؛ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺩﻕ ﯾﺎﺭﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.…

در اولین تصاویر از پشت صحنه فصل دوم Iron Fist (مشت آهنی) شخصیت مرموز ﺁﻟﯿﺲ ﺍﯾﻮ را ببینید!

تعدادی تصویر از پشت صحنه فصل دوم سریال Iron Fist منتشر شده که در آن می توانیم خانم آلیس ایو (ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺳﯿﺎﻩﭘﻮﺵ ۳ ﻭ ﭘﯿﺸﺘﺎﺯﺍﻥ ﻓﻀﺎ: ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ) را مشاهـده کنیم.…