ریبوت بازی بچگانه

کارگردان ریبوت Child’s Play هنوز امیدوار است بتواند برای فیلمش یک ادامه بسازد؛

lightbox