dune 2020

فیلم Dune یک داستان کامل را روایت می‌کند؛ با وجود‌ ساخته شدن بر پایه نیمی از کتاب «تل‌ماسه»

lightbox