فیلم Extraction 2

فیلم Extraction 2 در دست توسعه قرار دارد؛ جو روسو برای نگارش فیلم‌نامه بازمی‌گردد

lightbox