فیلم سینمایی Gotti

پوستر رسمی فیلم سینمایی Gotti (گوتی) منتشر شد؛ جنایکاران هم فیلم می شوند!

lightbox