آخرین اطلاعاتی که از سریال Green Lantern (فانوس سبز) داریم؛

lightbox