هابز و شاو 2019

فیلم Hobbs & Shaw 2 بطور رسمی در دست توسعه قرار دارد؛

lightbox