فیلم جوکر

در فیلم خاستگاه جوکر شاهد حضور پدر بتمن خواهیم بود!

lightbox