فیلم سینمایی Jumanji 4

فیلم Jumanji 4 در دست توسعه قرار دارد؛ کارگردان تایید کرد

lightbox