فصل ششم Legends of tomorrow

فیلم‌برداری فصل ششم Legends of Tomorrow بطور رسمی آغاز شده؛

lightbox