شیر شاه

اولین تریلر رسمی فیلم لایو-اکشن The Lion King (شیر شاه)؛

lightbox