باکس آفیس: Maleficent 2 با افتتاحیه 36 میلیون دلاری شروع بکار کرد!

lightbox