سریال The Mandalorian

وقایع سریال The Mandalorian پنج سال بعد از Return of the Jedi اتفاق می افتد؛

lightbox