ایمان ولانی کامالا خان

سریال Ms. Marvel: ایمان ولانی بعنوان بازیگر نقش «کامالا خان» انتخاب شد

lightbox