فیلم مرده شریر

فیلم جدید Evil Dead با یک کارگردان جدید در حال توسعه است؛ سم ریمی تایید کرد

lightbox