مارگو رابی دزدان دریایی کارائیب

مارگو رابی بعنوان بازیگر اصلی فیلم جدید «دزدان دریایی کارائیب» انتخاب شد؛

lightbox