رابرت دنیرو

ﺭﺍﺑﺮﺕ ﺩﻧﯿﺮﻭ “واقعا” در حال مذاکره برای پیوستن به فیلم سینمایی Joker است

lightbox