سولو: داستانی از جنگ ستارگان

آیا ادامه Solo: A Star Wars Story ساخته می‌شود؟ (ران هاوارد پاسخ می‌دهد)

lightbox