فیلم سینمایی ‏«ﺭﻭﺳﯽ» فاز تولید را پشت سر گذاشت!

طبق تازه ترین ﮔﺰﺍﺭﺵ منتشر از سوی ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﻣﻬﺮ، تصویربرداری فیلم سینمایی «روسی» به پایان رسیده است؛ ‏«روسی» ﺍﺛﺮﯼ ﭘﺮ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮ است ﮐﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻓﯿﻠﻢ ﺩﺭ ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻻﻫﯿﺠﺎﻥ، ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺳﺎﻭﻩ، ﻗﻢ، ﺷﻬﺮ ﺭﯼ، ﺩﯾﻠﻤﺎﻥ، ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ، ﻓﻮﻣﻦ، ﺑﻨﺪﺭ ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ، ﻭﺭﺍﻣﯿﻦ، ﺟﺎﺟﺮﻭﺩ ﻭ … ﻃﯽ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮﺩﺍﺭﯼ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و اکنون وارد فاز پس-تولید خودش شده است.

فیلم ‏«روسی» ﭼﻬﺎﺭﻣﯿﻦ اثر ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺍﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﺛﻘﻔﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ‏«ﻣﺮﮒ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ‏»، ‏«ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﻭﺵ» ﻭ ‏«ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺍﺳﺐ ﺷﺪ» بعنوان ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻥ ﺍﺳﺖ. ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ‏«روسی» تویط ﺍﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺛﻘﻔﯽ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺤﻮﺭﯾﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ به نگارش درآمده ﺍﺳﺖ. از ستارگان اصلی این فیلم می توانیم به ﺍﻣﯿﺮ ﺁﻗﺎﯾﯽ، ﻃﻨﺎﺯ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ، ﺻﺎﺑﺮ ﺍﺑﺮ، ﮐﺎﻣﺮﺍﻥ ﺗﻔﺘﯽ، ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻧﻈﺮﻋﻠﯿﺎﻥ، ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﯽ، ﺑﻬﻤﻦ ﺻﺎﺩﻕ ﺣﺴﻨﯽ ﻭ ﻣﯿﻼﺩ ﮐﯽ ﻣﺮﺍﻡ و نیز ﺳﭙﯿﺪﻩ ﮔﻠﭽﯿﻦ اشاره کنیم. این گزارش همچنین اضافه می کند که ﺗﺪﻭﯾﻦ ﻭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻓﻨﯽ ‏«روسی» ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.