سم ریمی Doctor Strange 2

سم ریمی تایید کرد که قرار است Doctor Strange 2 را کارگردانی کند؛

اشتراک گذاری:

you're currently offline

lightbox