فصل اول The Sandman

فیلم‌نامه فصل اول سریال Sandman قبل از توقف تولید تکمیل شده بود؛

lightbox