سونیک خارپشت

باکس آفیس: فروش Sonic the Hedgehog از مرز ۳۰۰ میلیون دلار عبور کرد

lightbox