گربه سیاه

سونی پرونده فیلم Silver & Black را می ببندد؛ گربه سیاه از سمور نقره‌ای جدا می شود!

lightbox