جیمی فاکس الکترو

فیلم Spider-man 3: جیمی فاکس برای بازی در نقش «الکترو» برمی‌گردد!

lightbox