هاپر Stranger Things

فصل چهارم Stranger Things اطلاعات قابل توجه‌ای از گذشته هاپر را فاش می‌کند؛

lightbox