فصل ۴ چیزهای عجیب

فصل چهارم Stranger Things قرار بود اوایل ۲۰۲۱ منتشر شود؛ قبل از توقف تولید

اشتراک گذاری:

you're currently offline

lightbox