تصویر جدید از فصل سوم Supergirl: دومین وُرلدکیلر هم آماده به کار شد!

lightbox