بایگانی برچسب ها: تعطیلات رویایی

ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺗﯿﺰﺭ ﺳﺮﯾﺎﻝ ‏«ﺗﻌﻄﯿﻼﺕ ﺭﻭﯾﺎﯾﯽ‏» منتشر شد

ساعتی پیش اولین تیزر از سریال نوروزی «تعطیلات رویایی» منتشر شد که بواسطه آن می توانیم اولین نگاه خودمان را به شخصیت های این سریال داشته بـاشیم. طبق شنیده ها، ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﯿﺰﺭ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﻧﻮﺭﻭﺯﯼ ‏«ﺗﻌﻄﯿﻼﺕ ﺭﻭﯾﺎﯾﯽ» ﺭﺍ ﺭﻭﺯﺑﻪ ﮐﻠﺒﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ‏«تعطیلات رویایی» ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺍﻣﯿﻨﯽ ﻭ ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﯿﺪ […]
lightbox