بایگانی برچسب ها: دژاوو

تیزر ﻭ پوستر رسمی ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ‏«ﺩﮊﺍﻭﻭ‏» منتشر شد

ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺁﻏﺎﺯ ﺍﮐﺮﺍﻥ ﻓﯿﻠﻢ ﺩﺭ سینمای ﻫﻨﺮ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ، ساعتی قبل تیزر ﻭ پوستر رسمی ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ‏«ﺩﮊﺍﻭﻭ‏» منتشر شد؛ طبق تازه ترین گزارش های منتشر شده، ﺍﮐﺮﺍﻥ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ‏«ﺩﮊﺍﻭﻭ‏» ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﺭﺍﯾﺎ ﻧﺼﯿﺮﯼ ﻭ ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻣﻬﺪﯼ ﺷﺎﺩﯼﺯﺍﺩﻩ ﻭ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺷﺎﺩﯼﺯﺍﺩﻩ ﺍﺯ روز گذشته ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﻨﺮ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪه است. باید […]
lightbox