بایگانی برچسب ها: زمانی دیگر

تیزر جدید فیلم سینمایی ‏«ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺩﯾﮕﺮ» منتشر شد

تیزری جدید از فیلم ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ «ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺩﯾﮕﺮ» منتشر شد؛ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ تحربه ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ خانم ﻧﺎﻫﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﺯﺍﺩﻩ که قرار است بزودی پا به گیشه بگذارد. ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ‏«ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺩﯾﮕﺮ‏» ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﺩﻣﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺭﻭﺍﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﻭ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪﺍﯼ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﺭﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. باید اشاره کنیم ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ […]
lightbox