مرور برچسب

سریال ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻫﺮﯾﻤﻨﯽﺍﺵ

ﺩﺍﻓﻨﻪ ﮐﯿﻦ و ﻟﯿﻦ-ﻣﻨﯿﻮﻝ ﻣﯿﺮﺍﻧﺪﺍ به سریال His Dark Materials (ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻫﺮﯾﻤﻨﯽﺍﺵ) پیوستند

طبق تازه ترین گزارش های منتشر شده، اقتباس تلویزیونی از مجموعه کتاب His Dark Materials (ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻫﺮﯾﻤﻨﯽﺍﺵ) نوشته ﻓﯿﻠﯿﭗ ﭘﻮﻟﻤﻦ اکنون بازیگران اصلی و کارگردان خودش…

you're currently offline