بایگانی برچسب ها: سریال Bull

ﭘﺮﺑﯿﻨﻨﺪﻩ ﺗﺮﯾﻦ سریال های سال 2018

باید اعتراف کنیم که ۲۰۱۸ سالی شگفت انگیز برای تلویزیون بوده، سالی که مجموعه های تلویزیونی قدیمی و جدید زیادی مورد توجه قرار گرفتند، و البته طی همین سال شاهد پایان یافتن [و البته ظهور] سریالهای پرطرفدار زیادی بوده ایم. حال چون فقط یک روز تا شروع ۲۰۱۹ باقی مانده، قصد داریم نیم نگاهی داشته […]
lightbox