مرور برچسب

فیلم سینمایی دژاوو

تیزر ﻭ پوستر رسمی ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ‏«ﺩﮊﺍﻭﻭ‏» منتشر شد

ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺁﻏﺎﺯ ﺍﮐﺮﺍﻥ ﻓﯿﻠﻢ ﺩﺭ سینمای ﻫﻨﺮ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ، ساعتی قبل تیزر ﻭ پوستر رسمی ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ‏«ﺩﮊﺍﻭﻭ‏» منتشر شد؛ طبق تازه ترین گزارش های منتشر شده، ﺍﮐﺮﺍﻥ ﻓﯿﻠﻢ…