مرور برچسب

فیلم سینمایی ‏ﺑﭽﻪﺧﻮﺭ

تصویربرداری فیلم سینمایی ‏«ﺑﭽﻪﺧﻮﺭ» اثر جدید ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﺭﺕ به پایان رسید

طبق تازه ترین گزارش های منتشر شده، ﻓﯿﻠﻤﺒﺮﺩﺍﺭﯼ ‏«ﺑﭽﻪﺧﻮﺭ‏» ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﺭﺕ، ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺳﯿﺪ ﻣﺎﺯﯾﺎﺭ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪه است.…