مرور برچسب

Disney Plus (دیزنی پلاس)

کمپانی فاکس قرن بیستم به تولید فیلم ادامه خواهد داد؛ بعضی از آنها توسط Hulu و Disney+ منتشر خواهند…

باب ایگر، رئیس هیئت مدیره شرکت والت دیزنی، به تازگی اطلاعات تازه ای در مورد اینکه چه برنامه ای برای فیلم های کمپانی فاکس قرن بیستم در مسیر پیش رو دارند فاش…