بایگانی برچسب ها: Doom: Annihilation

فیلم جدید Doom صاحب عنوان رسمی، خلاصه داستان و تاریخ انتشار شد؛

فیلم جدید Doom (رستاخیز) صاحب یک عنوان رسمی، خلاصه داستان و همچنین تاریخ انتشار شد که اتفاق خوبی برای طرفداران این عنوان محسوب می شود. اگر به یاد داشتـه باشید آخرین فیلم بلند Doom حدود ۱۵ سال قبل پا به گیشه گذاشت، فیلمی که دواین “د راک” جانسون ستاره آن بود اما چیزی نبود که […]
lightbox